010  ^a978-989-768-118-9
100  ^a20161102d2015k y0porb0103  ba
101 0 ^apor
102  ^aPT
200 1 ^aResponsabilidade social empresarial^erelato e análise económica e financeira^fMaria José da Silva Faria
210  ^aPorto^cVida Económica^d2015
215  ^a286 p. ;^d23 cm
606  ^aResponsabilidade social
675  ^a658^vBN^zpor
700  1^aFaria,^bMaria José da Silva
801  0^aPT^bISCAC^gRPC
920 n
921 a
922 m
923  
924  
925  
931 20161102
932 f
933 2015
935 k 
936 y
937 0
938 ba